Thursday, February 5, 2009

REKODER ENSEMBLEPengerusi Teknik: En Nazrei bin Mahadi

Tel: 01990977096


Peringkat negeri: 6 JULAI 2009, PPD GUA MUSANG

Peringkat Kebangsaan: 27 – 29 JULAI 2009SEREMBAN, N. SEMBILAN


PERTANDINGAN REKODER ENSEMBLE SEKOLAH RENDAH TAHUN 2009
1. PENDAHULUAN
Muzik sebagai rekreasi atau kesenggangan amat sesuai sebagai satu pilihan aktiviti ko-kurikulum di sekolah-sekolah terutama dalam keadaan wujudnya gejala sosial khususnya di kalangan generasi muda.
Muzik dapat memberi penekanan ke arah pembentukan kualiti diri dan sahsiah pelajar merangkumi aspek emosi, kreativiti, nilai sosialisasi, estetika clan etika.
Di samping sebagai pendorong yang berfungi sebagai pengerak minda untuk berfikir dengan lebih aktif ke arah peningkatan diri, penglibatan dalam aktiviti muzik memerlukan komitmen dan disiplin diri yang tinggi.
Muzik juga dapat mencungkil bakat pelajar sekali gus membina keyakinan kental dalam diri.
2. LATAR BELAKANG
Rekoder adalah merupakan alat muzik yang telah diperkenalkan ke sekolah­sekolah sejak pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) melalui mata pelajaran Pendidikan Muzik pads tahun 1983. Pembelajaran Muzik secara formal dengan menggunakan rekoder kepada murid Tahap 2 telah bermula pada tahun 1986.
Pertandingan ini disyorkan sebagai satu aktiviti sokongan dan pengukuhan kepada aktiviti di bilik darjah (kurikulum) di samping dapat mencungkil bakat pelajar dalam permainan alat. lanya sebagai alternatif bagi pertandingan yang sedia ada.
3. MATLAMAT
Membolehkan pelajar mempunyai disiplin dalam membuat persembahan dan menikmati muzik ke arah membantu insan yang mempunyai emosi seimbang, kreatif dan inovatif.


4. OBJEKTIF
4.1 Memberi peluasan pengalaman muzikal dan kesedaran estetik pelajar.
4.2 Memperkembangkan daya komunikasi dan interaksi melalui persembahan. 4.3 Memupuk disiplin dan semangat kerjasama di kalangan pelajar.
4.4 Sebagai alternatif mengisi masa lapang pelajar.
4.5 Memperkembangkan bakat pelajar dalam permainan alat muzik.
5. PELAKSANAAN
5.1 Peringkat Pertandingan
5.1.1 Peringkat Awal
Akan dilaksanakan di peringkat sekolah dan daerah/gabungan 5.1.2 Peringkat Negeri
Akan dilaksanakan di peringkat negeri
5.1.3 Peringkat Kebangsaan
Pertandingan rekoder di peringkat kebangsaan
(Pertandingan secara berperingkat akan dapat melibatkan lebih banyak sekolah dalarn aktiviti ini di samping memastikan hanya pasukan yang terbaik akan mewakili sesuatu peringkat ke peringkat yang lebih tinggi)
5.2 Penyertaan
5.2.1 Terbuka kepada semua sekolah rendah kerajaan dan sekolah rendah bantuan kerajaan sahaja.
5.2.2 Hanya satu pasukan sahaja dari setiap negeri dibenarkan menyertai pertandingan ini di peringkat kebangsaan.4. OBJEKTIF
4.1 Memberi peluasan pengalaman muzikal dan kesedaran estetik pelajar.
4.2 Memperkembangkan daya komunikasi dan interaksi melalui persembahan. 4.3 Memupuk disiplin dan semangat kerjasama di kalangan pelajar.
4.4 Sebagai alternatif mengisi masa lapang pelajar.
4.5 Memperkembangkan bakat pelajar dalam permainan alat muzik.
5. PELAKSANAAN
5.1 Peringkat Pertandingan
5.1.1 Peringkat Awal
Akan dilaksanakan di peringkat sekolah dan daerah/gabungan 5.1.2 Peringkat Negeri
Akan dilaksanakan di peringkat negeri
5.1.3 Peringkat Kebangsaan
Pertandingan rekoder di peringkat kebangsaan
(Pertandingan secara berperingkat akan dapat melibatkan lebih banyak sekolah dalarn aktiviti ini di samping memastikan hanya pasukan yang terbaik akan mewakili sesuatu peringkat ke peringkat yang lebih tinggi)
5.2 Penyertaan
5.2.1 Terbuka kepada semua sekolah rendah kerajaan dan sekolah rendah bantuan kerajaan sahaja.
5.2.2 Hanya satu pasukan sahaja dari setiap negeri dibenarkan menyertai pertandingan ini di peringkat kebangsaan.4. OBJEKTIF
4.1 Memberi peluasan pengalaman muzikal dan kesedaran estetik pelajar.
4.2 Memperkembangkan daya komunikasi dan interaksi melalui persembahan. 4.3 Memupuk disiplin dan semangat kerjasama di kalangan pelajar.
4.4 Sebagai alternatif mengisi masa lapang pelajar.
4.5 Memperkembangkan bakat pelajar dalam permainan alat muzik.
5. PELAKSANAAN
5.1 Peringkat Pertandingan
5.1.1 Peringkat Awal
Akan dilaksanakan di peringkat sekolah dan daerah/gabungan 5.1.2 Peringkat Negeri
Akan dilaksanakan di peringkat negeri
5.1.3 Peringkat Kebangsaan
Pertandingan rekoder di peringkat kebangsaan
(Pertandingan secara berperingkat akan dapat melibatkan lebih banyak sekolah dalarn aktiviti ini di samping memastikan hanya pasukan yang terbaik akan mewakili sesuatu peringkat ke peringkat yang lebih tinggi)
5.2 Penyertaan
5.2.1 Terbuka kepada semua sekolah rendah kerajaan dan sekolah rendah bantuan kerajaan sahaja.
5.2.2 Hanya satu pasukan sahaja dari setiap negeri dibenarkan menyertai pertandingan ini di peringkat kebangsaan.
11. PEIVIARKAHAN

11.1Harmoni 25 markah
11.2Kualiti Ton 25 markah
11.3Interpretasi 15 markah
11.4Dinamik 10 markah
11.5Imbangan (balance) 10 markah


11.6 Attack/release 10 markah

11.7 Keterampilan 5 markah


11.612. HADIAH / SIJIL.
12.1 Sijil kepada semua pelajar dan guru pengiring akan diberi kepada semua pasukan.
12.2 Hadiah 4kamg4mrat
12.1.1 Johan Piala, Sijil dan Cenderahati
12.1.2 INaib Johan Piala, Sijil dan Cenderahati
12.1.3 Ketiga Piala, Sijil dan Cenderahati
13. PENGHAKIMAN
13.1 Hakim akan dilantik oleh Bahagian Sukan,Seni dan Kokurikulum. 13.2 Keputuan hakim adalah muktamad.
14. TEMPAT DAN TARIKH PERTANDINGAN
Negeri Sembilan Julai 2009
Bahagian Sukan,Seni dan Kokurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia1 comment:

  1. askm.untuk rekoder yang dipertandingkan apakah hanya menggunakan rekoder soprano sahaja atau perlu digabungkan dengan rekoder alto,tenor dan bes.

    ReplyDelete